अनलाइन टिकेटिङ - Online Ticketing

काठमाण्डौ महानगरपालिकाद्वारा संचालित यी उद्यानहरूको टिकट अनलाइन टिकेटिङ प्रणाली बाटै किन्नुहोस्।
Purchase tickets to these parks operated by Kathmandu Metropolitan using online ticketing system.

बालाजु बाइसधारा उद्यान
Balaju Baisdhara Park

काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नं १६, फोन ०१-४३५०१११
Kathmandu Metropolitan, Ward no. 16, Phone 01-4350111

Buy Tickets Online

 

शंखधर उद्यान तथा रानीपोखरी
Shankhadhar Park and Ranipokhari

शंखधर उद्यान तथा रानीपोखरी
Kathmandu Metropolitan

Buy Tickets Online

 

सर्वाधिकार © २०२२ काठमाडौँ महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश